Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce
ul. Ks. I. Wierobieja 2
17-200 Hajnówka

NIP: 543-020-02-76
REGON: 001052625

Telefony:

85 873 35 81 – Sekretariat

85 873 35 89 - Kasa

85 873 35 88 - Gł. Księgowa
e-mail: emackiewicz@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 87 – Dział Sprzedaży
e-mail: handel@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 87 – Marketing
e-mail: kjozwik@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 83 – Dział Księgowości
e-mail: ksiegowosc@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 84 – Dział Kadr
e-mail: kadry@spolem-hajnowka.pl

85 873 35 85 – Dział Techniczny
e-mail: jgolawski@spolem-hajnowka.pl

85 682 21 29 - Zakład Piekarsko-Ciastkarski
e-mail: piekarnia@spolem-hajnowka.pl