"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce