"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce 

Wielkie Otwarcie Galerii Leśnej 6 marca 2015r