Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce