Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce
ul. Ks. I. Wierobieja 2
17-200 Hajnówka

NIP: 543-020-02-76
REGON: 001052625