Program lojalnościowy

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego


 
Program lojalnościowy "Społem znaczy razem" prowadzony jest we wszystkich placówkach handlowych Społem PSS w Hajnówce.
Aby wziąć  w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostepny w każdym sklepie. 
Każda dokonana w sklepie transakcja przy użyciu Karty Klienta jest zapisywana.
Każda wydana przez Uczestnika Programu kwota przeliczana jest na punkty.
Punkty można wymieniać na nagrody, którymi są bony towarowe Społem PSS w Hajnówce.
Bony można realizować w każdym sklepie Spółdzielni.
Dla Uczestników programu przygotujemy także dodatkowe konkursy, oraz inne, atrakcyjne akcje promocyjne.
Niezbędne informacje o Programie znajdują się poniżej w Regulaminie Programu.  Do Państwa dyspozycji oddajemy także numer telefonu 85 873 35 91 czynny w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30
 


Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy Razem":

http://spolem-hajnowka.pl/regulaminy/Regulamin_Program_Lojalnosciowy.pdf

Szanowni Klienci,
           Informujemy, iż każdy Uczestnik programu lojalnościowego  ma możliwośc sprawdzenia stanu punktów na swoim koncie poprzez stronę intenetową lub bezpośrednio u kierownika sklepu.
          Aktualizacja stanu zebranych punktów za zakupy w danym tygodniu odbywać się będzie w każdy piątek.

Regulamin katalogu nagród rzeczowych programu lojalnościowego "Społem znaczy Razem"

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni  Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 1 z dnia 23 stycznia 2013r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Treść aneksu poniżej

 

 

Aneks nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013r

 

 

do Regulaminu Programu Lojalnościowego z dnia 20 lutego 2012r

                                                                       § 1

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

 

1)      w § 4 pkt 1 otrzymuje  brzmienie:

,, Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, wyroby tytoniowe, cukier, bilety MPK”

 

2) Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 23 kwietnia 2013r.

 

 Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni  Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 2 z dnia 26 września 2013r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 01 grudnia 2013 r. 

Treść aneksu poniżej

Aneks nr 2/2013 z dnia 26 sierpnia 2013

Do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012r

  

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1)      § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do rabatu przy zakupach, w sklepach objętych programem, kwota rabatu odpowiada wartości nominalnej bon. Z bonów rabatowych Społem nie jest wydawana reszta.

 

2)      § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone: 300 punktów przysługuje bon rabatowy Społem o wartości 20 złotych.

 

3)      § 5 otrzymuje brzmienie:

Wymiana punktów na Bony rabatowe Społem

 

4)      § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony rabatowe Społem, które uprawniają do otrzymania rabatu przy zakupie towarów.

 

5)      § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W celu wymiany punktów na bony rabatowe Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu rabatowego poprzez stronę www.hajnowka.spolem.org.pl lub zgłosić się do jednego ze sklepów objętych programem.

 

6)      § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem zostanie wydany uczestnikowi w jednym ze sklepów objętych programem, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

 

7)      § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Po odebraniu bonu rabatowe Społem z konta uczestnika zostaje odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.

 

8)      § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego w bonie rabatowym.

 

9)      § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem posiada swój nominał, uprawnia on do otrzymania rabatu w chwili realizacji bonu rabatowego w danym sklepie. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

10)   § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu rabatowego Społem powinni przeprowadzić procedurę Zamówienia bonu towarowego Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

 

11)   § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać Zamówienia bonu rabatowego Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 

12)   Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 1 grudnia 2013r

 

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 3 z dnia 20 lipca 2015r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 20 pażdziernika 2015 r

Treść aneksu poniżej

 

Aneks nr 3/2015 z dnia 20.07.2015

Do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012r

 

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

 

  1. §4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

 

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

300 punktów przysługuje bon o wartości 20 zł

 

  1. Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 20 października 2015r

 

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 4 z dnia 1 grudnia 2016r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2017r
 

Treść aneksu poniżej

Aneks nr 4/2016 z dnia 01.12.2016 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 22.10.2002 r. z późn. zm.), cukier, bilety MPK.”

2) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie
www.hajnowka.społem.org.pl, z miesięcznym wyprzedzeniem.”

Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 01.03.2017 r.

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 1 z dnia 05 kwietnia 2017r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 05 maja 2017 r

Aneks nr 1/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

                                      300 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych.”

2) § 4  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego. (Pierwsza dezaktywacja dn. 30.06.2017 r.).

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 05 maja 2017 r.

 

Aneks nr 2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników miesiąc wcześniej na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.” 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 11 sierpnia 2017 r.