Program lojalnościowy

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego


 
Program lojalnościowy "Społem znaczy razem" prowadzony jest we wszystkich placówkach handlowych Społem PSS w Hajnówce.
Aby wziąć  w nim udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostepny w każdym sklepie. 
Każda dokonana w sklepie transakcja przy użyciu Karty Klienta jest zapisywana.
Każda wydana przez Uczestnika Programu kwota przeliczana jest na punkty.
Punkty można wymieniać na nagrody, którymi są bony towarowe Społem PSS w Hajnówce.
Bony można realizować w każdym sklepie Spółdzielni.
Dla Uczestników programu przygotujemy także dodatkowe konkursy, oraz inne, atrakcyjne akcje promocyjne.
Niezbędne informacje o Programie znajdują się poniżej w Regulaminie Programu.  Do Państwa dyspozycji oddajemy także numer telefonu 85 873 35 91 czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
 


Regulamin programu lojalnościowego "Społem znaczy Razem":

http://spolem-hajnowka.pl/regulaminy/Regulamin_Programu_Lojalnosciowego.pdf

Szanowni Klienci,
           Informujemy, iż każdy Uczestnik programu lojalnościowego  ma możliwośc sprawdzenia stanu punktów na swoim koncie poprzez stronę intenetową lub bezpośrednio u kierownika sklepu.
          Aktualizacja stanu zebranych punktów za zakupy w danym tygodniu odbywać się będzie w każdy piątek.

Regulamin katalogu nagród rzeczowych programu lojalnościowego "Społem znaczy Razem"

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni  Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 1 z dnia 23 stycznia 2013r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Treść aneksu poniżej

 

 

Aneks nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013r

 

 

do Regulaminu Programu Lojalnościowego z dnia 20 lutego 2012r

                                                                       § 1

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

 

1)      w § 4 pkt 1 otrzymuje  brzmienie:

,, Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, wyroby tytoniowe, cukier, bilety MPK”

 

2) Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 23 kwietnia 2013r.

 

 Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni  Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 2 z dnia 26 września 2013r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 01 grudnia 2013 r. 

Treść aneksu poniżej

Aneks nr 2/2013 z dnia 26 sierpnia 2013

Do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012r

  

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1)      § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do rabatu przy zakupach, w sklepach objętych programem, kwota rabatu odpowiada wartości nominalnej bon. Z bonów rabatowych Społem nie jest wydawana reszta.

 

2)      § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone: 300 punktów przysługuje bon rabatowy Społem o wartości 20 złotych.

 

3)      § 5 otrzymuje brzmienie:

Wymiana punktów na Bony rabatowe Społem

 

4)      § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony rabatowe Społem, które uprawniają do otrzymania rabatu przy zakupie towarów.

 

5)      § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W celu wymiany punktów na bony rabatowe Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu rabatowego poprzez stronę www.hajnowka.spolem.org.pl lub zgłosić się do jednego ze sklepów objętych programem.

 

6)      § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem zostanie wydany uczestnikowi w jednym ze sklepów objętych programem, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

 

7)      § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Po odebraniu bonu rabatowe Społem z konta uczestnika zostaje odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.

 

8)      § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego w bonie rabatowym.

 

9)      § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Bon rabatowy Społem posiada swój nominał, uprawnia on do otrzymania rabatu w chwili realizacji bonu rabatowego w danym sklepie. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

10)   § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu rabatowego Społem powinni przeprowadzić procedurę Zamówienia bonu towarowego Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

 

11)   § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać Zamówienia bonu rabatowego Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 

12)   Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 1 grudnia 2013r

 

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 3 z dnia 20 lipca 2015r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 20 pażdziernika 2015 r

Treść aneksu poniżej

 

Aneks nr 3/2015 z dnia 20.07.2015

Do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012r

 

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

 

 1. §4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

 

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

300 punktów przysługuje bon o wartości 20 zł

 

 1. Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 20 października 2015r

 

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 4 z dnia 1 grudnia 2016r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2017r
 

Treść aneksu poniżej

Aneks nr 4/2016 z dnia 01.12.2016 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 22.10.2002 r. z późn. zm.), cukier, bilety MPK.”

2) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie
www.hajnowka.społem.org.pl, z miesięcznym wyprzedzeniem.”

Aneks wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu tj. od dnia 01.03.2017 r.

 

Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce uprzejmie informuje iż:

Aneksem nr 1 z dnia 05 kwietnia 2017r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 05 maja 2017 r

Aneks nr 1/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

                                      300 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych.”

2) § 4  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego. (Pierwsza dezaktywacja dn. 30.06.2017 r.).

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 05 maja 2017 r.

 

Aneks nr 2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników miesiąc wcześniej na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.” 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego „Społem Znaczy razem” z dnia 31.08.2017

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.
 2. Organizatorem programu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce, ul. Ks. I. Wierobieja 2 wpisana do rejestru pod numerem 0000041038
 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
 4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorąca udział w programie.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.
 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.
 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu na którym są rejestrowane wszystkie transakcji, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.
 6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”
 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przepisanie numeru karty Uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie Uczestnika.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.
 11. Kupon rabatowy Społem – kupon wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do rabatu przy zakupach, w sklepach objętych programem, kwota rabatu odpowiada wartości nominalnej kuponu. Z kuponów rabatowych Społem nie jest wydawana reszta.
 12.  Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydane kartę klienta.
 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl
 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usługą drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 6. Karta Klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzu rejestracyjnym.
 7.  Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta poprzez stronę www.hajnowka.spolem.org.pl, w sklepach objętych programem lub poprzez infolinię nr tel. 85 873 35 87
 8. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 22.10.2002 r. z późn. zm.), leki, cukier, bilety MPK, preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn.25.08.2006 r.,(Dz.U. z 2017 r., poz. 149)
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, sczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

                                      300 punktów przysługuje kupon o wartości 20 złotych.

 1. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 2. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 3. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 4. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec pierwszego półrocza roku kalendarzowego. (Pierwsza dezaktywacja dn. 30.06.2017 r.).

 

§5. Wymiana punktów na Kupony rabatowe Społem

 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na kupony rabatowe Społem, które uprawniają do otrzymania rabatu przy zakupie towarów.
 2. W celu wymiany punktów na kupony rabatowe Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien odebrać kupon w dowolnym sklepie Organizatora Programu. W celu weryfikacji tożsamości wydanie kuponu będzie poprzedzone wprowadzeniem podanego przez posiadacza karta kodu weryfikacyjnego.
 3. Kupon rabatowy Społem zostanie wydany uczestnikowi w jednym ze sklepów objętych programem, po okazaniu karty klienta, innego dokumentu ze zdjęciem oraz po podaniu kodu weryfikacyjnego.
 4. Po odebraniu kuponu rabatowego Społem z konta uczestnika zostaje odjęta odpowiadająca wartości kuponu ilość punktów.
 5. Kupon rabatowy Społem ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego na kuponie rabatowym. Po przekroczeniu terminu ważności kupon traci swoją ważność i nie ma możliwości jego realizacji.
 6. Kupon rabatowy Społem posiada swój nominał, uprawnia on do otrzymania rabatu w chwili realizacji kuponu rabatowego w danym sklepie. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie objętym programem, pocztą na adres organizatora lub za pomocą formularza na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 9. Kupony rabatowe Społem, które noszą ślady zniszczenia mogą nie zostać zrealizowane.
 10. Kuponem rabatowym Społem nie można zapłacić za towary i usługi wymienione w §4 pkt. 1.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie
  www.hajnowka.spolem.org.pl, z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.hajnowka.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.  
 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do kuponu rabatowego Społem powinni przeprowadzić procedurę Zamówienia kuponu rabatowego Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyćśowidczenie na piśmie na adres Organizatora lub w sklepie po uprzednim odbiorze kuponu rabatowego Społem zgodnie z §5, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Regulaminem  lub obowiązującym prawem korzystanie z Karty, Organizator ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika i anulować zgromadzone przez niego punkty.
 6. Uczestnik Programu  jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie danych osobowych.
 7. Z dniem 30.09.2017 roku traci moc regulamin z dnia 20 lutego 2012r.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 października 2017r.

 

 

Załącznik do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

Lista placówek biorących udział w programie:

 


Aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2018r wprowadza zmiany w Regulaminie Programu Lojalnościowego pod nazwą "Społem znaczy razem"
Uczestników Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem" prosimy o zapoznanie się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2018r. 

Aneks nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczania punktów zostają wyłączone doładowania telefonów, płatności za rachunki, wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r., Dz. U. z 2016r., poz. 487), leki, preparaty do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn.25.08.2006 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 149).”

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 1 marca 2018r.